Huis voor democratie en rechtsstaat

Nevenfuncties RVT-leden

oktober 2019

Ed Nijpels (voorzitter):

Parttime functies:

 • Voorzitter SER Borgingscommissie Energieakkoord
 • Kroonlid Sociaal-Economische Raad
 • Voorzitter van Papier Recycling Nederland (PRN) en VRN
 • Voorzitter Klimaatberaad (voorbereiding nieuw klimaatakkoord)

Overige nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Siers Groep B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Arriva
 • Lid Raad van Commissarissen Zorg van de Zaak
 • Lid Raad van Commissarissen Maltha Recycling B.V.
 • Voorzitter GeoBusiness Nederland
 • Lid Raad van Commissarissen Dutch Enviro Energy Holdings BV.
 • Voorzitter Stichting Milieu Centraal
 • Voorzitter Klimaatcentrum Internationale Rode Kruis
 • Voorzitter bestuur Vrienden van de Friezenkerk (Rome)
 • Lid Curatorium Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)
 • Voorzitter Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders
 • Voorzitter Stichting Sterkin
 • Voorzitter Bestuurlijke Adviesraad Waddenacademie
 • Voorzitter Abe Bonnema Stichting
 • Voorzitter Raad van Toezicht Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam
 • Voorzitter Raad van Toezicht Wetsus
 • Interim-voorzitter Raad voor de Accreditatie

Maria van de Schepop (lid, tevens vice-voorzitter):

Maria van de Schepop is rechter en heeft de volgende overige nevenfuncties:

 • Lid van de jury Prof. mr. Pieter van Vollenhoven Penning
 • Lid van het bestuur van de Stichting Maatschappij en Veiligheid
 • Voorzitter van de commissie van toezicht Justitieel Complex Zaanstad


Robert Zaal (lid):

Robert Zaal is directeur van Takecarebnb in Amsterdam en lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor GroenLinks. Robert Zaal is voormalig directeur van PeaceTech Lab NL en van RNW Media, de opvolger van de Wereldomroep.

Hij heeft de volgende overige nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht CPOW/MOW (primair oecumenisch en Montessori-onderwijs Waterland)
 • Lid bestuur stichting Fractieondersteuning GroenLinks Noord-Holland
 • Voorzitter bestuur stichting Broekerkerk
 • Voorzitter vereniging Kichwamba Steunfonds
 • Lid bestuur stichting Fractieondersteuning GroenLinks Noord-Holland
 • Voorzitter bestuur stichting Broekerkerk
 • Voorzitter vereniging Kichwamba Steunfonds


Guikje Roethof (lid):

Guikje Roethof is Algemeen Secretaris van de Amsterdamse Kunstraad en heeft daarnaast de volgende nevenfunctie:

 • Voorzitter van de stichting Raad voor de Journalistiek


Elvira Sweet (lid):

Elvira Sweet is eigenaar van EMS Consultancy en heeft de volgende overige nevenfuncties:

 • Lid van de Organisatie Vriendschapsrelaties Nederland en Suriname
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Boekmanstichting
 • Bijzonder Ambtenaar voor de Burgerlijke Stand (BABS)


Hans Teunissen (lid):

Hans Teunissen is bestuurder en plaatsvervangend rector van De Nassau, scholengemeenschap in Breda en heeft de volgende overige nevenfuncties:
• Voorzitter en bestuurder Building Breda
• Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Nieuwe Veste te Breda.


Daniëlle Woestenberg (lid):

Daniëlle Woestenberg is voorzitter van CNV Onderwijs en bestuurslid van CNV Connectief en en heeft de volgende overige nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Toezicht Thuiszorg West-Brabant
 • Lid van de Raad van Toezicht World Vision Nederland
 • Lid van de Klankbordgroep Levensbeschouwing en Ondernemerschap VNO-NCW
 • Lid van de Raad van Commissarissen Fides wonen
 • Lid van de Raad van Toezicht Opella, zorgdienstverlener op de zuidelijke Veluwe
 • Docent Levensbeschouwing, Rythovius College
 • Adviseur bij PubliuZ