Huis voor democratie en rechtsstaat

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. De Raad grijpt zo nodig in en staat de directie met advies terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de maatschappelijke functies van ProDemos, en dus op het realiseren van de doelstellingen. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit zes leden.

Drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels

Voorzitter

Ed Nijpels is sinds begin 2018 voorzitter van de Raad van Toezicht van ProDemos. Ed Nijpels is verder onder meer voorzitter van de SER-Commissie Borging Energieakkoord en voormalig lid van de Tweede Kamer, minister van VROM, burgemeester van Breda en Commissaris der Koningin in de provincie Friesland.

Bekijk de overige nevenfuncties van de heer Nijpels.

“Democratie en rechtsstaat worden niet meer door iedereen als vanzelfsprekende waarden beschouwd. Maar het is het beste systeem dat er is. Dat moeten we permanent uitdragen en laten zien. Ik ben blij dat ik daar de komende jaren een bijdrage aan mag leveren.”


Prof. dr. H. (Henk) Dekker

Emeritus hoogleraar Politieke Socialisatie en Integratie van de Universiteit Leiden. Lid op voordracht van de ondernemingsraad.

Bekijk de nevenfuncties van de heer Dekker.


G.D. (Guikje) Roethof

Algemeen Secretaris van de Amsterdamse Kunstraad. Oud-journalist en radiomaker en voormalig lid van de Tweede Kamer namens D66.

Bekijk de nevenfuncties van mevrouw Roethof.


Mr. drs. Maria van de Schepop

President van de rechtbank Noord Nederland en eerder onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR).

Bekijk de nevenfuncties van mevrouw Van de Schepop (link volgt binnenkort).


Drs. E. M. (Elvira) Sweet

Eigenaar van EMS consultancy. Elvira Sweet is ook lid van de Raad van Toezicht van Cleofa Thuiszorg, Organisatie Vriendschapsrelaties Nederland en Suriname, en de Boekmanstichting. Ook is zij Bijzonder Ambtenaar voor de Burgerlijke Stand (BABS). In het verleden was zij gemeenteraadslid van Amsterdam, stadsdeelvoorzitter in Amsterdam Zuid-Oost, gedeputeerde in de Provincie Noord-Holland en directeur van een Thuiszorgorganisatie.

Bekijk de overige nevenfuncties van mevrouw Sweet (link volgt binnenkort).


Mr. drs. Daniëlle Woestenberg MA MA

Jurist van het Interkerkelijk Contact met de Overheid en jurist ad extra bij het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie van de RK Kerk. Eerder was zij onder andere lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter voor het CDA in Eersel.

Bekijk de overige nevenfuncties van mevrouw Woestenberg (link volgt binnenkort).


Drs. R. (Robert) Zaal

Robert Zaal, directeur PeaceTech Lab NL in Den Haag. Robert Zaal is voormalig directeur van de RNW Media, de opvolger van de Wereldomroep. Daarnaast is hij voorzitter van de stichting Broekerkerk, voorzitter van de raad van toezicht van stichting CPOW/MOW en voorzitter van de vereniging Kichwamba Steunfonds.

Bekijk hier de overige nevenfuncties van de heer Zaal.