Huis voor democratie en rechtsstaat

Raad van Advies

ProDemos kent een Raad van Advies, bestaande uit een aantal deskundigen op het gebied van politiek, democratie, rechtsstaat, media, educatie en publieksbereik. De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur over de koers en de strategie van ProDemos.

Drs. F. W. (Frans) Weisglas

Drs. F.W. (Frans) Weisglas is voorzitter van de Raad van Advies van ProDemos. Hij is oud-Tweede Kamervoorzitter en is nu actief als adviseur, trainer, spreker, dagvoorzitter en gastdocent aan verschillende universiteiten.

Bekijk hier de overige nevenfuncties van de heer Weisglas.

Prof. dr. R.A.M. (Remieg) Aerts

Prof. dr. R.A.M. (Remieg) Aerts is hoogleraar Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.


Mr. D.  (Domenica) Ghidei

Mr. D. (Domenica) Ghidei is plaatsvervangend lid van het College voor de Rechten van de Mens.


Prof. dr. J.E. (Jenny) Goldschmidt

Prof. dr. J.E. (Jenny) Goldschmidt is emeritus hoogleraar Mensenrechten en oud-directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht.


Sarah Heijse

Sarah Heijse is directeur-bestuurder van het Airborne Museum Hartenstein te Oosterbeek. Voorheen was zij directeur-bestuurder bij Stichting Oneindig Noord-Holland.

Dr. S.L. (Sarah) de Lange

Dr. S.L. (Sarah) de Lange is universitair hoofddocent Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). Sinds 2016 is zij houder van de Dr. J.M. Den Uyl-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam.


Prof. dr. T.W.G. (Tom) van der Meer

Tom van der Meer scepsis

Prof. dr. T.W.G. (Tom) van der Meer is als professor Politicologie verbonden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, en lid van de Staatscommissie Parlementair Stelsel.

Mr. M.V. (Martijn) Polak

Mr. M.V. (Martijn) Polak is raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Eerder was hij advocaat en hoogleraar internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking in Leiden.


E.G.M. (Emile) Roemer

Emile Roemer is waarnemend burgemeester van de gemeente Heerlen.

.


Mr. H.G.M (Heleen) Rutgers

Mr. H.G.M (Heleen) Rutgers is Hoofdofficier van Justitie bij het arrondissementsparket Oost-Brabant. Voorheen was zij Programmadirecteur Straf met Zorg bij het Openbaar Ministerie.


Prof. dr. A. (Arco) Timmermans

Prof. dr. A. (Arco) Timmermans is bijzonder hoogleraar public affairs. Hij is verbonden aan het Instituut Bestuurskunde van de Campus Den Haag, Universiteit Leiden.

Dr. H. (Hanneke) Tuithof

Hanneke Tuithof is vakdidacticus geschiedenis bij het Departement voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en zij geeft onderwijs binnen de Graduate School of teaching van de UU. daarnaast is zij lector didactiek van de gammavakken aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg.


Rooster van aftreden

Klik op onderstaande pdf om het rooster van aftreden van de leden van de de Raad van Advies te bekijken.