Huis voor democratie en rechtsstaat

Test je kennis over de Grondwet

woensdag 7 maart 2018

In de Grondwet staan de officiële spelregels van onze samenleving. Zo staat erin welke rechten burgers in de Nederlandse staat hebben. Dat zijn de grondrechten. Er staat in dat burgers het recht hebben hun eigen leven te leiden zonder dat de staat zich bemoeit met hun mening, hun geloof of de keuzes die ze maken. Ook wordt in de Grondwet geregeld hoe onze overheid in elkaar zit, zoals de keuze voor een parlementair systeem met twee kamers. Wat weet jij over de Grondwet? Test het in de Grondwetquiz.