Huis voor democratie en rechtsstaat

Succesvolle samenwerking Overijssel – ProDemos voortgezet

maandag 23 januari 2017

Commissaris van de Koning, Ank Bijleveld-Schouten en directeur Eddy Habben Jansen van ProDemos tekenden vanmiddag na de opening van de tentoonstelling  ‘Democratie in alle staten’ in de oude Statenzaal in Zwolle hun vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. 

Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst
Provinciale Staten heeft besloten dat Overijssel doet mee! structureel moeten worden. Daarvoor was een nieuwe samenwerkingsovereenkomst nodig.
Via het project Overijssel doet mee! gaat Overijssel, samen met ProDemos en gemeenten, in gesprek met inwoners over de werking van onze democratie.
Naast jongeren tot 22 jaar zijn ook volwassenen van harte welkom om mee te doen aan de door Overijssel en ProDemos georganiseerde bijeenkomsten. 

Inwoners, oud en jong, betrekken bij de democratieondertekening-samenwerkingsovereenkomst-overijssel-1
In 2011 hebben de provincie Overijssel en ProDemos de krachten gebundeld. Dankzij deze samenwerking kunnen we in Overijssel jaarlijks ruim 5.000 jongeren en steeds meer volwassenen kennis laten  maken met de politiek. Dat gebeurt via gastlessen en debatbijeenkomsten in het  provinciehuis, in gemeentehuizen en op scholen.

Nieuw is dat groepen ook het Provinciespel kunnen spelen. Met het aanbieden van een onderdeel van het Provinciespel aan de Commissaris van de Koning bood Eddy Habben Jansen dit spel symbolisch aan de provincie aan.