Huis voor democratie en rechtsstaat

StemmenTracker: met welke partij stemt u mee?

vrijdag 27 januari 2017

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Natuurlijk is het verstandig om de plannen van politieke partijen te vergelijken, maar het is ook interessant om te zien hoe ze de afgelopen tijd daadwerkelijk hebben gestemd. Op www.stemmentracker.nl kun je nagaan hoe er is gestemd over onderwerpen als de hypotheekrenteaftrek, de opvang van asielzoekers of het Oekraïnereferendum. Door het stemgedrag van politieke partijen te vergelijken met dat van jezelf, zie je met welke politieke partij je de meeste overeenkomsten hebt.

Onderwerpen
De StemmenTracker blikt terug op stemmingen in de periode september 2012 (na de laatste Tweede Kamerverkiezingen) tot eind 2016. In die periode hebben de Tweede Kamerleden een enorme hoeveelheid moties, amendementen en wetsvoorstellen besproken. Uit al die stemmingen heeft ProDemos een selectie gemaakt van dertig onderscheidende, opvallende of publiek omstreden onderwerpen.

De StemmenTracker bevat o.a. stemmingen over de hypotheekrenteaftrek, het meest omstreden verkiezingsonderwerp in de campagne van 2012, via de Griekenlandcrisis (op diverse momenten in stemming), tot de ondertekening van het associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne. Verdere onderwerpen zijn het kinderpardon, het plaatsen van windmolenparken, de vredesmissie in Mali, de mogelijke sluiting van de kolencentrales en het boerkaverbod.

ProDemos
StemmenTracker is gemaakt door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos maakt ook de StemWijzer. Je kunt StemmenTracker zien als een omgekeerde StemWijzer: niet de verkiezingsbeloftes staan centraal, maar het daadwerkelijke stemgedrag van politieke partijen. De StemWijzer 2017 komt op 6 februari online.