Huis voor democratie en rechtsstaat

Steeds meer verkiezingsprogramma’s in eenvoudige taal

vrijdag 3 maart 2017

Foto Bart van Vliet

Steeds meer politieke partijen publiceren een eenvoudige versie van hun verkiezingsprogramma. Op deze manier kunnen mensen met een verstandelijke beperking, mensen met leerproblemen en laaggeletterden beter begrijpen welke standpunten deze partijen hebben. In januari riep het College voor de rechten van de mens de partijen op tot simpeler taalgebruik. ProDemos ondersteunde deze oproep.

Verschillende beperkingen

De PvdA, de Partij voor de Dieren en Nieuwe Wegen gaven gehoor aan de oproep van het College. Eerder kwamen D66, ChristenUnie en SGP al met een toegankelijke versie. Naast een verkiezingsprogramma in begrijpelijke taal hebben sommige partijen ook andere versies voor verschillende beperkingen ontwikkeld. Bijvoorbeeld hebben PvdA en Partij voor de Dieren nu ook een ingesproken versie voor mensen met een visuele beperking. ChristenUnie heeft haar programma in braille en gebarentaal beschikbaar.

Stemmen zonder obstakels

Mensen met een beperking moeten gelijke kansen krijgen om deel te nemen aan de samenleving. Dat staat onder meer vastgelegd in het VN-verdrag handicap. Deze gelijke kansen gelden ook voor het belangrijke democratische recht om te stemmen. Mensen met een beperking moeten dit zonder obstakels kunnen doen. Informatie over wat er te kiezen valt, moet dan ook voor iedereen toegankelijk zijn.

Het College hoopt dat andere partijen het goede voorbeeld volgen van hun collega’s. De oproep voor verkiezingsprogramma’s in begrijpelijke taal wordt gesteund door Coalitie voor Inclusie, Ieder(in), LFB, MEE NL, Per Saldo, ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat en Stichting Lezen & Schrijven.