Huis voor democratie en rechtsstaat

Scholieren winnen Grondwetdag Challenge 2016 met idee voor hervorming Nationale Ombudsman

zaterdag 2 april 2016

Den Haag, 20160402, Prijsuitreiking tijdense de Grondwetdag, door minister Plasterk en Ombudsman Reinier van Zutphen

‘Er moeten zeven Ombudsmannen komen, hun advies moet bindend worden en er moet een onafhankelijke benoemingscommissie komen in plaats van de Tweede Kamer.’ Met dit voorstel wonnen zeven scholieren van Reggesteyn in Nijverdal de Grondwetdag Challenge op zaterdag 2 april.

De juryvoorzitter, Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, roemde de scholieren om hun lef, hun goede samenwerking en het goed doordenken van de consequenties van hun voorstel. De winnende scholieren krijgen een viprondleiding door de Tweede Kamer en een persoonlijk gesprek met de Nationale Ombudsman.

Grondwetdag Challenge

Op zaterdag 2 april gaven acht scholierenteams in de Oude Zaal van de Tweede Kamer antwoord op de vraag: ‘Wat zou jij (anders) doen als je de Nationale Ombudsman was?’

De ideeën liepen uiteen van het vergroten van de bekendheid van de Ombudsman tot het depolitiseren van zijn benoeming, het eerder betrekken van de Ombudsman in het wetgevingsproces, het aanstellen van een Immigratieombudsman, het invoeren van de mogelijkheid om boetes op te leggen en het veranderen van de benaming in het onzijdige ‘Ombudspersoon’.

Winnend voorstel

Het winnende idee kwam van zeven scholieren van Reggesteyn uit Nijverdal. Zij stelden voor om, naast de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman, nog meer gespecialiseerde Ombudsmannen in te stellen: een Ombudsman voor Financiën, voor Decentrale overheden, voor Justitie en voor Sociale verzekeringen (gebaseerd op de top 10 van onderwerpen waarover het meest geklaagd wordt bij de Nationale Ombudsman). Om de invloed van de Ombudsmannen te versterken moet hun advies bindend zijn. Om hun onafhankelijkheid te waarborgen moet er een onafhankelijke benoemingscommissie komen, in plaats van de Tweede Kamercommissie die er nu over gaat.

Juryrapport

Juryvoorzitter Reinier van Zutphen noemde de scholieren van Reggesteyn het brutaalst, omdat ze de functie van Nationale Ombudsman tot Residu Ombudsman (die alle overige klachten behandelt die niet onder een specialisatie vallen) hadden omgedoopt. Ook benadrukte hij dat hij de teamleden de hele dag goed zag samenwerken bij het reageren op de pitches van andere scholen. De jury vond ook dat het team van Reggesteyn de consequenties van hun plannen het best had doordacht.

Naast Van Zutphen bestond de jury uit Linda Voortman (Tweede Kamerlid voor GroenLinks), Maaike van Houten (verslaggever Politiek en Samenleving bij dagblad Trouw) en Gert Jan Geertjes (promovendus en docent bij de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden).

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overhandigde de scholieren de prijs: een tegoedbon voor een vip-rondleiding door de Tweede Kamer en een persoonlijk gesprek met de Nationale Ombudsman.

Over de Grondwetdag

Logo GrondwetdagDe Grondwetdag Challenge is onderdeel van de jaarlijkse Grondwetdag. De Grondwetdag wordt georganiseerd door ProDemos, het Montesquieu Instituut, Tilburg University, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gemeente Den Haag. Het doel van de Grondwetdag is om jaarlijks aandacht te besteden aan constitutionele vraagstukken.