Huis voor democratie en rechtsstaat

Ruim 1,7 miljoen gebruikers voor StemWijzer

woensdag 18 maart 2015

De StemWijzers voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Eerste Kamer zijn door ruim 1,7 miljoen bezoekers ingevuld. Op de verkiezingsdag was het nog erg druk: in de laatste 24 uur voor het sluiten van de stembussen deden nog een kleine 700.000 gebruikers last minute de StemWijzer.

In vergelijking met 2011 zijn alle Provinciale StemWijzers vaker gebruikt. De StemWijzer voor Zuid-Holland bijvoorbeeld trok ruim 100.000 bezoekers meer dan in 2011. De StemWijzer voor de Eerste Kamer was iets minder populair. In 2011 deden bijna 350.000 mensen deze StemWijzer. Dit jaar waren dat er 220.743.

 

Provincie: zorg, openbaar vervoer en duurzame energie belangrijkste thema’s

In de Provinciale StemWijzers vinden gebruikers vooral de onderwerpen die te maken hebben met de zorg belangrijk (jeugdzorg, ziekenhuizen). Ook het openbaar vervoer is een belangrijk thema, zeker ook in plattelandsprovincies, zoals Noord-Brabant, Overijssel en Drenthe. Een derde thema dat naar voren komt is duurzame energie, zoals subsidies voor zonnepanelen en het al dan niet plaatsen van windmolens. In Groningen is de aardgaswinning het belangrijkste onderwerp.

 

Eerste Kamer: grote meerderheid voor vrije artsenkeuze

In de StemWijzer voor de Eerste Kamer zien we dat de vrije artsenkeuze voor de gebruikers het belangrijkste onderwerp is. Een ruime meerderheid (85%) vindt dat alle verzekerden de arts of het ziekenhuis van hun keuze vergoed moeten krijgen. Andere belangrijke onderwerpen zijn: het ontslagrecht, kwijtschelding van de schulden van Griekenland en het afpakken van paspoorten van jihadisten.

 

Beschikbare StemWijzers

Dit jaar waren er StemWijzers beschikbaar voor tien van de twaalf provincies: Groningen, Drenthe, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Overijssel en Limburg. Daarnaast was er een speciale StemWijzer voor de Eerste Kamer. Deze StemWijzers zijn in totaal door 1.710.722 mensen gebruikt.

In 2011 waren er StemWijzers voor vijf provincies (Flevoland, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht) en voor de Eerste Kamer. Die trokken toen in totaal 889.109 gebruikers.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *