Huis voor democratie en rechtsstaat

Reiskostenregeling educatieve programma’s Den Haag voor het vo

donderdag 29 augustus 2019

Om het voor alle scholen in het voortgezet onderwijs mogelijk te maken met de leerlingen het parlement te bezoeken, krijgen deze scholen met ingang van het schooljaar 2019-2020 een tegemoetkoming in de reiskosten.

Er is gekozen voor een reiskostenregeling, zodat middelbare scholen in de gelegenheid blijven het vervoer naar eigen inzicht te organiseren (per bus of openbaar vervoer). Deze scholen blijven dus zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer. Hiermee behouden ze de mogelijkheid om zelf te bepalen welke wijze van vervoer voor hen het beste is.

Vanaf medio september 2019 kunnen scholen die in aanmerking komen voor de reiskostenregeling hun aanvraag voor de tegemoetkoming doen bij ProDemos. De regeling wordt gefinancierd vanuit een subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Voorwaarden

 • De reiskostenregeling geldt uitsluitend voor scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Dus scholen in het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo komen in aanmerking voor de tegemoetkoming in de reiskosten.
 • De regeling geldt uitsluitend voor groepsvervoer. Onder groepsvervoer verstaan wij vervoer per ingehuurde bus of trein vanaf 15 reizigers.
  (Scholen die door bijzondere omstandigheden alleen met kleinere groepen kunnen deelnemen aan een educatief programma en toch in aanmerking willen komen voor reiskostenvergoeding, kunnen hierover contact opnemen met ProDemos om de mogelijkheden te onderzoeken. Neem hiervoor contact op met de Bezoekersdienst (070 – 757 02 00 / planningbinnenhof@prodemos.nl).
 • Voor de reiskostenregeling geldt een minimumafstand . De minimumafstand om in aanmerking te komen is 15 kilometer, gebaseerd op het aantal kilometers tussen de schoollocatie en ProDemos, volgens de kortste route.
 • De vergoeding wordt uitsluitend uitbetaald aan scholen die één van de educatieve programma’s van ProDemos hebben gevolgd in Den Haag.

Vergoedingen

 • Het bedrag wordt gebaseerd op het aantal leerlingen dat daadwerkelijk bij ProDemos is geweest, niet het aantal leerlingen dat van tevoren is opgegeven in het reserveringssysteem.
 • De vergoeding is nooit hoger dan de gemaakte kosten. Daarom wordt ter controle de factuur opgevraagd.
 • De vergoeding is per groep van 15 tot 50 leerlingen. Daarboven wordt de vergoeding per 50 leerlingen verhoogd. Dus kom je met 75 leerlingen, dan heb je recht op twee keer de vergoeding.
 • Voor de reiskostenregeling geldt een maximumtarief. Hierbij hanteren we een vergoedingsbedrag gebaseerd op het aantal  kilometers vanaf het adres van de vestiging van de school tot aan ProDemos, volgens de kortste route. Zie onderstaande tabel:
Reisafstand (in km Maximale vergoeding voor 15-50 reizigers
< 15 0
15 < 50 € 290
50 < 100 € 340
100 < 150 € 490
> 150 € 640

Aanvragen

 • Docenten kunnen via het online reserveringssysteem de aanvraag van de reiskostenvergoeding indienen.
 • Dit kan vanaf een dag ná het bezoek aan ProDemos.
 • De module berekent de maximale vergoeding op basis van het aantal leerlingen dat daadwerkelijk het programma heeft bezocht en de reisafstand tussen de school en ProDemos.
 • Daarbij zal de berekende vergoeding nooit het factuurbedrag overschrijden.
 • De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen op basis van de originele factuur van de vervoersmaatschappij. Deze kan digitaal geüpload worden. Vraag dus een digitale factuur (pdf) aan bij de vervoerder, scan de originele factuur of maak een foto met je mobiele telefoon.
 • Via het reserveringssysteem kunnen de docenten ook een unieke aanvraaglink ontvangen om door te sturen naar de financiële administratie van de school, zodat deze de aanvraag kunnen indienen.