Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Kamerdebat officieel geopend door Khadija Arib

maandag 18 april 2016

Den Haag, 20160418, Ingebruikname van het Kamerdebat bij ProDemos met met voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib

Op maandag 18 april opende Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib officieel het vernieuwde ProDemos Kamerdebat. Leerlingen van Scholengemeenschap de Waerdenborch uit Goor (3e klas vmbo) stortten zich onder haar leiding fanatiek, maar gedisciplineerd, in het rollenspel. “Ik zou willen dat de echte Kamerleden zich zo netjes aan hun spreektijd hielden!”, complimenteerde Arib hen daarover.

Tijdens de simulatie leren leerlingen hoe een Kamerdebat verloopt, welke rol opiniepeilingen kunnen spelen in de besluitvorming, en dat ‘de wandelgangen’ net zo belangrijk kunnen zijn als het eigenlijke debat. Het debat gaat over de vraag: ‘Moet vuurwerk afsteken verboden worden voor particulieren?’.

Mobiele telefoons

Den Haag, 20160418, Ingebruikname van het Kamerdebat bij ProDemos met met voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib

Bijzonder in dit rollenspel zijn de interactieve elementen. Zo krijgen alle leerlingen, net als echte politici, een telefoon waarop ze nieuwsberichten, sms’jes en e-mails kunnen ontvangen over het onderwerp van het debat dat zij moeten gaan voeren. Op de telefoon vinden zij naast berichten ook informatie over de stemming in hun achterban, een Wikipedia-pagina over vuurwerk en de standpunten van andere partijen.

De beslissingen die de leerlingen nemen hebben direct effect op de opiniepeilingen, zoals duidelijk wordt uit de berichtgeving van het EenVandaag Opiniepanel, waaraan is meegewerkt door de échte presentatoren Bas van Werven en Gijs Rademakers. De uitslag wordt uiteindelijk bekendgemaakt in een speciale nieuwsuitzending met Dominique van der Heyde.

Individuele betrokkenheid vergroot

Deze nieuwe opzet van het rollenspel zorgt ervoor dat de individuele betrokkenheid van leerlingen vergroot wordt. Ze hebben allemaal een eigen rol en taak in het geheel en moeten dus actief deelnemen aan de overleggen om hun cruciale informatie in te brengen.

ProDemos Binnenhof voor scholen

Den Haag, 20160418, Ingebruikname van het Kamerdebat bij ProDemos met met voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib

ProDemos Binnenhof biedt scholen een gratis educatieve dag in politiek Den Haag. Op een aantrekkelijke en laagdrempelige wijze maken de leerlingen kennis met onze democratische rechtsstaat en de politieke wereld. Een bezoek aan de Tweede Kamer zit uiteraard altijd in het programma. Er zijn programma’s voor alle schoolniveaus (vanaf groep 7/8 van de basisschool).
Vanaf maandag 18 april kunnen scholen inschrijven voor het schooljaar 2016-2017.

Bekijk ook de berichtgeving over de officiële ingebruikname van het ProDemos Kamerdebat op Den Haag FM (audio en film).

Bekijk de foto’s op Facebook.