Huis voor democratie en rechtsstaat

Jaarverslag 2016

donderdag 13 april 2017

Ons jaarverslag over 2016 is net gepubliceerd. Een paar opvallende cijfers daaruit:

  • Het aantal bezoekers en deelnemers dat we in direct contact wisten te bereiken met onze activiteiten, steeg van bijna 215.000 naar bijna 219.000
  • Bijna 88.000 leerlingen ontvingen we voor het programma ProDemos Binnenhof voor scholen, 5% meer dan in 2015
  • Daarbij steeg vooral het aantal leerlingen in het speciaal en praktijkonderwijs sterk: 13,8%
  • Met onze scholierenprogramma’s op locatie in het land bereikten we ruim 35.000 leerlingen, bijna 4.000 meer dan het jaar daarvoor, een stijging van bijna 13%.
  • Het aantal bezoekers van onze activiteiten in Den Haag (zoals debatten en lezingen) steeg flink met ruim 63% naar bijna 8.600
  • Eveneens opvallend: het aantal deelnemers aan Haagse programma’s uit moeilijker bereikbare groepen verdubbelde ruim tot bijna 2.300
  • En ronduit spectaculair was de stijging van het aantal deelnemers aan onze cursussen Politiek bewust en Politiek Actief: van ruim 400 naar bijna 1.100, 2,6x zoveel.

 

bereik-prodemos