Huis voor democratie en rechtsstaat

Politie Eenheid Den Haag wint Gonsalvesprijs 2015

dinsdag 10 november 2015

De Politie Eenheid Den Haag wint de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving 2015 met de aanpak van radicalisering en terrorisme. Minister mr. G.A. (Ard) van der Steur van Veiligheid en Justitie reikte vanmiddag aan vertegenwoordigers van de Politie Eenheid Den Haag de Gonsalvesprijs uit. Hij deed dit in De Haagse Lobby boven de openbare bibliotheek aan het Spui. De prijs bestaat uit een sculptuur.

Naast de Haagse politie was ook de Utrechtse politie genomineerd voor de Mr. Gonsalvesprijs 2015 met haar Bondgenotenaanpak als antwoord op polarisatie en radicalisering. De jury die de nominaties bepaalde en de prijswinnaar aanwees, staat onder voorzitterschap van mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen. Van de jury maken tevens deel uit mevrouw N. (Nicole) Bogers en de heren mr. F.W.H. (Erik) van den Emster, mr. S. (Sadik) Harchaoui, A. (Ahmed) Marcouch en drs.  B.J.A.M. (Bernard) Welten. Voorzitter van het curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs is drs. W.J. (Wim) Deetman.

De jury kwam tot het oordeel dat – meer dan bij de Utrechtse Bondgenotenaanpak – de benadering in Den Haag er direct op is gericht om radicalisering en jihadisme te voorkomen. Bijzonder aan de Haagse aanpak is dat deze allesomvattend is en multidisciplinair. Dat is in dit geval ook noodzakelijk. Op de achtergrond speelt een groot maatschappelijk probleem. Dat is alleen op te lossen door intensieve samenwerking met alle maatschappelijke partners. Niet de opsporing, maar de informatievoorziening werd centraal gesteld. Daardoor was het mogelijk om meer te doen: op tijd paspoorten in te trekken, banktegoeden te bevriezen, hulp te bieden aan gezinnen.

 

Centrale rol voor de wijkagent

Wat de jury zeer aanspreekt, is het feit dat niet de telefoontap maar de wijkagent een centrale rol speelt in de informatievoorziening. De wijkagent is immers ook de persoon die door bezorgde ouders wordt aangesproken en veel jongeren kent. Een andere vernieuwing was het gebruik van sociale media, die een schat aan informatie opleveren. Een groot deel van de communicatie tussen radicaliserende jongeren vindt per slot van rekening plaats op sociale media.

De jury beseft terdege dat zo’n nieuwe, onconventionele aanpak valt of staat met de mensen die hem in praktijk moeten brengen. In Den Haag is een groep mensen bijeengebracht die nieuwe wegen durven te bewandelen om een nieuw probleem te lijf te gaan. En daarmee sluit de aanpak van de Politie Eenheid Den Haag het beste aan bij de doelstellingen van deze prijs. Het pionierswerk dat in Den Haag is verricht, is inmiddels overgenomen in de landelijke veiligheidsketen.

 

De Mr. Gonsalvesprijs

De Mr. Gonsalvesprijs is ondergebracht bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat en wordt elke twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie dan wel een project dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vernieuwing binnen de rechtshandhaving. In 2013 ging de prijs naar de modernisering van het gevangeniswezen. Eerdere edities werden gewonnen door ‘Emergo’, ter bestrijding van de zware criminaliteit op de Amsterdamse Wallen, de Unit Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden, het project SMS Alert van Politie Midden- en West-Brabant en de Amsterdamse ME die vaak onder moeilijke omstandigheden zijn werk moet doen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *