Huis voor democratie en rechtsstaat

Oproep aan partijen: verkiezingsprogramma in begrijpelijke taal

donderdag 12 januari 2017

Elke Nederlander boven de 18 jaar heeft recht om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar om te kunnen stemmen is het wel belangrijk om te begrijpen waar politieke partijen voor staan. Die informatie is lang niet voor iedereen toegankelijk. Daarom roept het College voor de Rechten van de Mens politieke partijen op hun belangrijkste verkiezingspunten in simpele taal op te schrijven. Daarmee worden die standpunten ook toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking, mensen met leerproblemen en laaggeletterden.

Het recht om te stemmen staat in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. In het VN-verdrag handicap is benadrukt dat dit recht dus ook geldt voor mensen met een beperking.

De belangrijkste standpunten zijn nu nog vaak te moeilijk voor mensen met een verstandelijke beperking, mensen met leerproblemen of laaggeletterden. Bijvoorbeeld door te lange zinnen. Of omdat moeilijke woorden zijn gebruikt. Om iedereen te bereiken, kan het dus helpen om de standpunten simpeler te schrijven. En wie kan dat beter dan de politieke partijen zelf?

Het College roept in een brief de politieke partijen op om dit nog te doen voor de aanstaande verkiezingen van 15 maart 2017. De inhoud van de brief is afgestemd met en wordt gesteund door Coalitie voor Inclusie, Ieder(in), LFB, MEE NL, Per Saldo, ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat en Stichting Lezen & Schrijven.

Lees de brief aan de politieke partijen