Huis voor democratie en rechtsstaat

Nieuwe publicatie: Doe-democratie

vrijdag 15 januari 2016

De brochure Doe-democratie bevat tips voor raadsleden, wethouders, ambtenaren en burgers die te maken hebben met dit veelomvattende onderwerp.

Democratie is niet statisch; het is een voortdurende zoektocht naar de verhouding tussen burgers en overheid, en naar manieren om de participatie van burgers te vergroten en de kloof tussen de overheid en burgers te verkleinen. Een van de opbrengsten van die zoektocht is het instrument inspraak, dat in de jaren 70 van de vorige eeuw werd geïntroduceerd. Inspraak is in Nederland nu wettelijk verplicht voor bestemmingsplannen. Het biedt burgers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen voordat de besluitvorming plaatsvindt. Later kwam daar interactieve beleidsvorming bij, waarin burgers door de overheid uitgenodigd worden om mee te denken over nieuwe plannen en beleid. De laatste jaren zijn de eigen ideeën en initiatieven van burgers meer centraal komen te staan. De termen die hierbij gebruikt worden, zijn burgerinitiatieven, overheidsparticipatie, en sinds kort: doe-democratie. Doe-democratie is een vorm van participatie waar ‘het doen’ centraal staat in plaats van praten, debatteren of lobbyen. Burgers organiseren, burgers beheren, burgers steken de handen uit de mouwen voor de publieke zaak.

Met de kabinetsnota De Doe-democratie. Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving uit 2013 als vertrekpunt, is ProDemos op onderzoek uit gegaan om te ontdekken wat de doe-democratie betekent voor de lokale representatieve democratie. Van november 2014 tot april 2015 hebben we deze vragen uitgediept in een serie lezingen en expertmeetings. Het resultaat is de verzameling tips die we hier presenteren. Wij hopen van harte dat raadsleden, wethouders, ambtenaren en inititiatiefnemende burgers deze tips kunnen gebruiken bij het uitvoeren of ondersteunen van burgerinitiatieven in hun gemeente.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *