Huis voor democratie en rechtsstaat

Nederland Leest! over democratie

maandag 31 oktober 2016

Stichting CPNB (Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek) organiseert voor de 11e keer ‘Nederland Leest!’. Dit jaar verbinden zij voor het eerst een thema aan de campagne: ‘Democratie’. In 2016 wil het CPNB Nederland niet alleen aan het lezen zetten, maar ook aan het debatteren. Daarmee sluit Nederland Leest aan bij de functie van de openbare bibliotheek als centrum voor ontmoeting en debat.

ProDemos ondersteunt de bibliotheken bij het opzetten van een debat, bijeenkomst of workshop en biedt brochures over politiek en democratie aan. In een aantal filialen van de Haagse bibliotheek wordt de workshop ‘Politiek in vogelvlucht’ georganiseerd en kan er worden gedebatteerd over democratie.

Op 10 november organiseert ProDemos samen met de bibliotheek in de Haagse Schilderswijk een Politiek Café over integratie en discriminatie. Eén van de sprekers op deze avond is minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

30 november is de grote slotdag van Nederland Leest. In diverse bibliotheken worden dan afsluitende debatten gehouden.