Huis voor democratie en rechtsstaat

Model European Parliament (MEP) conferentie

donderdag 1 december 2016

Na de verkiezingen in Amerika en de Brexit lijkt het relevanter dan ooit om je af te vragen hoe jonge mensen naar de politieke toekomst kijken. Hun mening was immers tot drie keer toe niet dezelfde als de mening van de meerderheid.

Deze maand hoorden we de stem van de Europese jongeren tijdens de eerste West Europese MEP-conferentie (Model European Parliament).Tijdens het MEP simuleren Europese scholieren het Europese Parlement door te vergaderen over de huidige Europese problematiek. Benaderen de jonge scholieren de problemen aanzienlijk anders dan de huidige leden van het Europese Parlement?

Op zaterdag 19 november waren twee MEP-commissies te gast bij het EDIC/ProDemos. In de sfeervolle Raadszaal en Trêvezaal mochten scholieren uit Nederland, België, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Turkije nadenken over oplossingen voor euroscepsis en jeugdwerkeloosheid. Daarnaast kregen ze een korte presentatie van Tatjana Meijvogel-Volk over het werk van ProDemos en het EDIC. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de uitkomst van de vergaderingen.

Euroscepsis

In Europa spreken velen hun voorkeur uit voor een kleinere EU en de Brexit ligt nog vers in ons geheugen. Onder de jongeren van het MEP was geen euroscepsis te bekennen. Volgens hen ligt de oplossing voor het gebrek aan vertrouwen niet in het kleiner maken of zelfs afschaffen van de EU, maar in informatievoorziening over en inspraak in het te maken beleid.

Voor burgers moet het duidelijk zijn wat de waarde van de EU is. Hiervoor is medewerking van de lidstaten noodzakelijk; bijvoorbeeld door het creëren van openbare lijsten van nationale kandidaten voor het Europese Parlement. Ook de EU zelf moet aan de slag. Burgers moeten via online polls hun mening kunnen geven over actuele thema’s en er moeten informatieve campagnes worden opgezet die burgers duidelijk maken welke rechten en voordelen zij aan de EU te danken hebben.

Jeugdwerkeloosheid

image1-1Volgens de scholieren van het MEP is onderwijs de sleutel voor een zekere toekomst. Wanneer je genoodzaakt bent school te verlaten om geld te verdienen, zou de EU moeten bijspringen door deze scholieren te subsidiëren. Niet alleen de klassieke vorm van onderwijs is volgens de scholieren van het MEP van belang; onderwijsinstellingen hebben ook de taak om scholieren voor te bereiden op hun toekomst op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door middel van matching meetings en job fairs.

Daarnaast moeten lidstaten aangemoedigd worden om een quotum in te stellen voor bedrijven betreffende de leeftijd van hun werknemers. Tenminste 15% van hun werknemers zou tussen de 16 en 25 jaar moeten zijn. Een gevoelige aanbeveling, maar volgens hen noodzakelijk om jongeren op korte termijn aan het werk te krijgen.

Hoop voor de Europese toekomst

Tijdens de vergaderingen werd duidelijk dat de scholieren graag samen tot een oplossing komen. Machtsverhoudingen, budget en landsbelang spelen geen doorslaggevende rol. Idealisme is leidend; oplossingen zijn mogelijk, zolang iedereen zich ervoor wil inzetten. Dat biedt hoop voor de Europese toekomst.

Bekijk de webpagina van EDIC Den Haag voor meer activiteiten.