Huis voor democratie en rechtsstaat

Handreiking ‘Meer vrouwen in de gemeenteraad’

donderdag 23 maart 2017

ProDemos en Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, hebben op 23 maart de Handreiking ‘Meer vrouwen in de gemeenteraad; tips & tricks voor kandidatencommissies’ gelanceerd. Met deze handreiking kunnen politieke partijen zorgen voor meer diversiteit op de kieslijsten, zodat het percentage vrouwen in gemeenteraden stijgt.

Percentage blijft laag
Het percentage vrouwen in de huidige gemeenteraden is 28%. Van de wethouders is slechts 21% vrouw. Sinds de invoering van het passief vrouwenkiesrecht 100 jaar geleden kwam het percentage vrouwen in gemeenteraden nooit hoger dan de huidige 28%, terwijl toch (iets meer dan) de helft van de bevolking uit vrouwen bestaat. Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

Kiezers willen meer vrouwen
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week is het aandeel vrouwelijke Kamerleden gedaald ten opzichte van 2012. Die lage score van vrouwen ligt niet aan de kiezers: drie lager geplaatste vrouwen zijn via voorkeurstemmen toch in de Kamer gekomen. Kiezers vragen dus om meer vrouwen! Maar de man-vrouwbalans verbetert pas werkelijk wanneer hoog op de kieslijsten een evenredig aantal vrouwelijke volksvertegenwoordigers komt te staan.

Meer vrouwen, hoger op de kieslijst
ProDemos en Atria doen een oproep aan de besturen van politieke partijen: vind meer vrouwelijke kandidaten en plaats hen hoog op de lokale kieslijsten! Om de kandidatencommissies hierbij te ondersteunen, bieden ProDemos en Atria een handreiking om talentvolle vrouwelijke kandidaten te vinden. De partijbesturen zijn gevraagd om deze handreiking naar hun lokale partijafdelingen door te sturen.

Waar zijn vrouwelijke kandidaten te vinden?
Een van de tips uit de handreiking is om vaker buiten de partij te zoeken naar vrouwelijk talent, zoals in besturen van lokale organisaties en verenigingen, in ouderraden van scholen, onder vloggers, etc. Daarbij is het persoonlijk benaderen van vrouwen heel belangrijk.

Verder gaan de tips in op de informatie die vrouwen nodig hebben om een besluit te kunnen nemen, en op het bespreekbaar maken van knelpunten. Ook wordt aandacht gevraagd voor vrouwen op opvolgingsplaatsen, zodat bij vertrek van raadsleden voldoende vrouwen beschikbaar zijn om op te volgen.