Huis voor democratie en rechtsstaat

Mbo-programma’s in Politiek Den Haag voor dit schooljaar al volgeboekt

dinsdag 24 september 2019

De educatieve programma’s voor mbo-studenten naar Politiek Den Haag bij ProDemos zijn voor het schooljaar 2019-2020 volgeboekt. Het aanbod van deze programma’s is dit jaar sneller volgeboekt dan in eerdere jaren. Het succes van het programma is waarschijnlijk mede te danken aan de toegenomen aandacht voor burgerschapsonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs.

Het is voor mbo-scholen nog wel mogelijk om educatieve programma’s ‘op locatie’ te boeken, bijvoorbeeld de gastlessen mbo (er is nog plaats vanaf januari 2020), het Provinciespel of Klassenbezoek@Gemeenteraad. En op prodemos.nl/leren kunnen docenten terecht voor werkvormen voor in de klas.

Meer ruimte voor het voortgezet onderwijs
ProDemos heeft de ambitie om het voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs mogelijk te maken het parlement te bezoeken. Op dit moment is het nog niet mogelijk om al deze scholieren te ontvangen. Daarom hebben we besloten de ruimte voor het voortgezet onderwijs te laten groeien, en het aanbod voor het mbo in Den Haag niet verder uit te breiden. Wel gaat ProDemos de komende jaren verder met de ontwikkeling van het aanbod voor het mbo-onderwijs in gemeenten, provincies en rechtbanken.

Aan het begin van dit schooljaar is ProDemos gestart met de voorbereidingen op het rooster van 2020-2021. Daarbij onderzoeken we of er in dat schooljaar nog ruimte zal voor de mbo-programma’s in Den Haag. Komend voorjaar wordt het nieuwe rooster bekendgemaakt.