Huis voor democratie en rechtsstaat

Jaarverslag 2021 beschikbaar

vrijdag 1 april 2022
Op een patroon van blauwe en gele puntige strepen staat in witte letters linksonder de tekst 'Jaarverslag 2021'

Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 was net als 2020 een uitzonderlijk jaar. Het voortduren van de coronacrisis belemmerde onze mogelijkheden om leerlingen te ontvangen en andere doelgroepen te bereiken enorm. Daar waar mogelijk verlegden we onze activiteiten naar de virtuele​/online wereld of kozen we voor hybride sessies.

Een ruimte bij ProDemos Studio's. Aan de linkerkant zie je een kastenwand in felle kleuren, op de rechtermuur hangt een plaat met een grafisch patroon in blauw, geel en fuchsia. De vloer is van grijze stenen, het plafond is industrieel met verschillende leidingen en buizen.

Verhuizing parlement

In de (korte) periodes dat de coronamaatregelen het toelieten verwelkomden we ruim 10.000 leerlingen in Den Haag. Met audiotours en aangepaste rondleidingen konden we nog veel belangstellenden meenemen naar het Binnenhof, voor de laatste maal voordat deze bijzonder plek gesloten zou worden voor de renovatie.

Die renovatie en de bijbehorende verhuizing van het parlement zorgde voor veel dynamiek in de organisatie. Om onze programma’s zo dicht bij de Tweede Kamer als mogelijk te brengen, hebben we alles op alles gezet om een prachtige sublocatie, genaamd ‘ProDemos Studio’s’ neer te zetten naast de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer.

Daar zijn vijf inspirerende studio’s gerealiseerd waar schoolklassen hun politieke excursie kunnen beginnen en eindigen. Na een testfase hebben we de sublocatie volledig in ons educatieve programma geïntegreerd.

Verkiezingen Tweede Kamer

2021 was een verkiezingsjaar. Naast een succesvolle reeks verkiezingsactiviteiten, waarin het soms zoeken was naar de mogelijkheden om zoveel mogelijk mensen zo effectief mogelijk te kunnen bereiken, maakte ProDemos weer de StemWijzer. Van oudsher bieden we mensen deze stemhulp aan om goed geïnformeerd hun stem te kunnen uitbrengen. In 2021 vestigden we een nieuw record met de StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen. Deze werd ruim 7,8 miljoen keer gebruikt.

Een meisje met bruin haar en lichtgekleurde top doet een stembiljet in een blauwe kliko tijdens de Scholierenverkiezingen in 2021. Op de achtergrond zijn verschillende posters van politieke partijen te zien en wachten andere leerlingen op hun beurt.

Reorganisatie

Tot slot was 2021 het jaar waarin de organisatiewijziging die in 2020 was ingevoerd, in de praktijk gestalte moest krijgen. Corona speelde ook hier een rol, want waar we elkaar normaal zouden ontmoeten op kantoor, moest alles nu digitaal. Dit vroeg wat van onze mensen en zorgde ervoor dat we extra de tijd moesten nemen om dit zorgvuldig te doorlopen. Niettemin werd ProDemos in 2021 door ​onderzoeksbureau Effectory op basis van ons medewerkerstevredenheidsonderzoek bestempeld als “World Class Workplace” in de categorie overheid.

Trots

We zijn dan ook blij met de lovende woorden in de evaluatie van ProDemos door het Verwey-Jonkerinstituut: “[ProDemos…] is een organisatie waar mensen bevlogen en met trots werken. Mensen hebben veel expertise en zijn gemotiveerd om de doelen van ProDemos na te streven. Zowel intern als extern wordt duidelijk dat het aanbod van ProDemos breed wordt gewaardeerd.”

Op een patroon van blauwe en gele puntige strepen staat in witte letters linksonder de tekst 'Jaarverslag 2021'

Jaarverslag 2021 downloaden

Je kunt het jaarverslag over 2021 lezen via onderstaande link.

ProDemos 2021 Jaarverslag