Huis voor democratie en rechtsstaat

Jaarverslag 2017

woensdag 4 april 2018

Wat heeft ProDemos in 2017 allemaal gedaan?
Lees het in het jaarverslag over 2017 .

Een zwaartepunt vormden de activiteiten die we met het parlement organiseren en uitvoeren. Daarnaast waren er natuurlijk de Tweede Kamerverkiezingen en de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Een paar opvallende cijfers:

  • Het aantal bezoekers en deelnemers dat we in direct contact wisten te bereiken met onze activiteiten, steeg van bijna 219.000 naar ruim 238.000.
  • Ruim 91.000 leerlingen ontvingen we voor het programma ProDemos Binnenhof voor scholen, ruim 4% meer dan in 2016.
  • We kregen daarbij vooral meer leerlingen van het mbo en van het basisonderwijs.
  • Met onze scholierenprogramma’s op locatie in het land bereikten we ruim 36.000 leerlingen, dat is iets meer dan het jaar daarvoor.
  • Het aantal bezoekers van onze activiteiten in Den Haag (zoals debatten en lezingen) steeg met ruim 30% naar ruim 11.000.