Huis voor democratie en rechtsstaat

Inschrijving schooljaar 2018-2019 vanaf vandaag geopend

maandag 16 april 2018

Vanaf maandag 16 april kunnen scholen zich voor komend schooljaar (2018-2019) inschrijven voor de gratis educatieve programma’s van ProDemos in politiek Den Haag. ProDemos ontvangt jaarlijks zo’n 90.000 leerlingen van alle onderwijsniveaus voor verschillende programma’s. Zij maken op een actieve en laagdrempelige manier kennis met de politiek en de democratische rechtsstaat.

Scholen kunnen zich inschrijven via de website van ProDemos: www.prodemos.nl 

 

Scholierenprogramma’s op en rond het Binnenhof

Een bezoek aan ProDemos betekent altijd een bezoek aan de Tweede Kamer en, waar mogelijk, ook de Eerste Kamer. In de verschillende programma’s staan educatieve (spel-)onderdelen op het programma, bijvoorbeeld een Kamerdebatsimulatie, een GPS-speurtocht over het Binnenhof, de Democratie Experience – waarin leerlingen in een interactieve omgeving een nationale crisis moeten oplossen – en het DemocratieLAB, een laboratorium dat leerlingen met speelse proefjes aanzet tot nadenken over de dilemma’s van de democratische rechtsstaat.

 

Nieuwe programma’s
Met een aantal nieuwe programma’s wil ProDemos haar aanbod diverser maken, om zo beter te kunnen voorzien in de onderwijsbehoeften van docenten en hun leerlingen. Zo volgen vmbo-leerlingen in het nieuwe programma ‘Wetloop’ de route van een wetsvoorstel op het Binnenhof: ‘van wens tot wet’. Ze starten met een wetsvoorstel en krijgen bijvoorbeeld de rol van Kamerlid, minister, journalist of burger: wat kunnen ze vanuit deze rol doen om invloed uit te oefenen op de totstandkoming van de wet?

 ‘Wie had de macht?’ is een programma van ongeveer drie uur voor havo en vwo. De leerlingen volgen een historische route op het en bezoeken de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en de Ridderzaal. In dit programma ligt de nadruk op de geschiedenis van de macht: toen het Binnenhof werd gebouwd was de macht beperkt tot een kleine elite, tegenwoordig kan iedereen invloed uitoefenen op de politiek. Ook vragen we de leerlingen hoe de toekomst van onze democratie eruit zou moeten zien.

De nieuwe programma’s worden aangeboden vanaf 21 oktober 2018. Reserveren kan alvast vanaf maandag 16 april 2018.
 

Alle onderwijsniveaus
ProDemos biedt in Den Haag diverse programma’s aan, in lengte variërend van een paar uur tot een hele dag. Docenten kunnen zo kiezen wat het beste bij de klas past. De inhoud van de programma’s is afgestemd op het onderwijsniveau van de leerlingen. De programma’s van ProDemos sluiten aan bij vakken als burgerschap, geschiedenis, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen in het voortgezet onderwijs en mbo.

ProDemos biedt ook educatieve  programma’s aan voor de verschillende onderwijsniveaus in gemeentehuizen, provinciehuizen en bij gerechtshoven.

 

Reserveren
Scholen kunnen zich vanaf 16 april inschrijven op de website van ProDemos. De programma’s zijn erg populair. Hoewel de inschrijvingen gedurende het schooljaar nog openstaan, is het aan te raden er zo vroeg mogelijk bij te zijn om zeker te zijn van een plek.

 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van ProDemos.