Huis voor democratie en rechtsstaat

Gronings bedrijf Web-IQ wint Gonsalvesprijs 2017

maandag 13 november 2017

Den Haag, 20171113, Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus overhandigd de Gonsalves Prijs uit aan winnaar...

Het bedrijf Web-IQ wint de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving 2017. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid reikte vanmiddag in de grote zittingszaal van de Hoge Raad de Gonsalvesprijs uit aan de directeur Eldert van Wijngaarden en enkele medewerkers van het bedrijf Web-IQ, dat technologie heeft ontwikkeld waarmee criminaliteit op het internet kan worden opgespoord. De prijs bestaat uit een sculptuur. Voorafgaand aan de uitreiking hield Ronald Prins, oprichter en directeur van Fox IT, een lezing over de dreigingen van cybercrime onder de titel “Op het internet geldt nu het recht van de sterkste. Wat gaan we er aan doen?”

Web-IQ ontwikkelde de web crawler Voyager, een computerprogramma dat op een methodische en geautomatiseerde manier internet doorbladert. Deze technologie kan worden gebruikt bij het opsporen van kinderporno, maar ook van andere criminele activiteiten die zich op internet afspelen. Web-IQ zoekt sinds twee jaar met Voyager ook op het anonieme deel van het internet, het zogeheten darkweb, naar kinderporno en mogelijke daders van kindermisbruik. Intussen hebben verschillende gemeenten en onderdelen van de politie dankzij de techniek van Web-IQ successen kunnen boeken in de aanpak van mensenhandel, illegale prostitutie en kindermisbruik. Ook internationaal is technologie van Web-IQ met succes ingezet. Europol en andere internationale organisaties maken gebruik van data en kennis die verworven is met technologie van Web-IQ.

Andere genomineerden

Naast Web-IQ waren ook het project Gravesac, een opsporingsproject van de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie en het project Sweetie 2.0 van Terres des Hommes genomineerd. Door het project Gravesac kon de politie deze zomer verschillende dealers aanhouden door de overname en het enige tijd in de lucht houden van Hansa Market, een illegale handelsplaats waar op grote schaal drugs werd verhandeld. Hierbij werd onder meer samengewerkt met de FBI.

Het project Sweetie 2.0 is een doorontwikkeling van het Sweetie-project dat Terre des Hommes in 2013 in de Filipijnen is gestart. In samenwerking met de universiteiten van Leiden en Tilburg is nieuwe software ontwikkeld, die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie en avatars: virtuele kinderen. Op deze manier wil Terres des Hommes potentiële daders traceren, identificeren en afschrikken.

Den Haag – – Minister Grapperhaus en de winnaars, genomineerden en plaatsvervangend voorzitter van de jury van de mr. Gonsalvesprijs 2017.

Aanpakken van anarchie op het internet

Alle drie genomineerde inzendingen zijn in de ogen van de jury goede voorbeelden van een vernieuwende aanpak van cybercrime. De grote kracht van het internet is het open karakter ervan. Maar net als in de echte wereld opereert niet iedereen op internet met goede bedoelingen. Criminelen maken gebruik van de anarchie die op bepaalde delen van het internet heerst. Het is deze anarchie die alle drie de initiatieven aanpakken, elk op hun eigen manier.

Het trof de jury dat het bij Web-IQ ging om een bedrijf dat min of meer bij toeval stuitte op criminele activiteiten op het internet. In het juryrapport valt te lezen dat heb bedrijf vervolgens besloot om de aanwezige kennis en kunde in te zetten voor de bestrijding daarvan. Het belang van de onderneming werd zo ten dienste gesteld van een groter goed: het maatschappelijk belang. Dankzij de speciaal hiervoor door Web-IQ ontwikkelde technische middelen hebben politie en gemeenten slachtoffers van mensenhandel en gedwongen prostitutie weten op te sporen en uit verschrikkelijke situaties weten te bevrijden.

Het is die maatschappelijke betrokkenheid van Web-IQ en de publiek-private samenwerking die daaruit voortvloeide, die deze inzending in de ogen van de jury zo bijzonder maakt. In de toekomst zal steeds vaker een beroep moeten worden gedaan op private partijen in de strijd tegen cybercrime. Het verantwoordelijkheidsgevoel van Web-IQ en het handelen dat daaruit voortvloeide, is een hoopgevend voorbeeld voor andere bedrijven in deze sector.

Jury

De jury die de nominaties bepaalde en de prijswinnaar aanwees, staat onder voorzitterschap van mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen. Van de jury maken tevens deel uit mevrouw N. (Nicole) Bogers en de heren mr. F.W.H. (Erik) van den Emster, mr. S. (Sadik) Harchaoui, A. (Ahmed) Marcouch en drs. B.J.A.M. (Bernard) Welten. Voorzitter van het curatorium van de Mr Gonsalvesprijs is drs. W.J. (Wim) Deetman.

Over de Mr. Gonsalvesprijs

De Mr. Gonsalvesprijs is ondergebracht bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat en wordt elke twee jaar toegekend aan een persoon, organisatie of project dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vernieuwing binnen de rechtshandhaving.

Eerdere winnaars

In 2015 ging de prijs naar de Politie Eenheid Den Haag voor haar aanpak van radicalisering en terrorisme. Eerdere edities werden gewonnen door het programma modernisering gevangeniswezen, het project ‘Emergo’, ter bestrijding van de zware criminaliteit op de Amsterdamse Wallen, de Unit Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden, het project SMS Alert van Politie Midden- en West-Brabant en de Amsterdamse ME die vaak onder moeilijke omstandigheden zijn werk moet doen.