Huis voor democratie en rechtsstaat

Gratis cursussen Actief voor het waterschap

maandag 29 januari 2018

De cursus Actief voor het waterschap biedt deelnemers de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van het waterschap. In aanloop naar de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 heeft de cursus tot doel om meer mensen enthousiast te maken om actief te worden in het waterschap. De eerste cursus start op 7 februari in het waterschap Scheldestromen. Daarna volgen in ieder geval de waterschappen Hollandse Delta, Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Rivierenland.

De cursus Actief voor het waterschap is ontwikkeld door ProDemos in samenwerking met de Unie van Waterschappen en de waterschappen Rivierenland en Hollandse Delta.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Kort gezegd zorgen waterschappen voor voldoende en schoon water. En voor de bescherming tegen te veel water. Maar hoe doen ze dat precies? De cursus Actief voor het waterschap is bedoeld voor iedereen die hier meer over wil weten en die wellicht interesse heeft om actief te worden voor het waterschap, bijvoorbeeld als lid van het algemeen bestuur.

Programma
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten, een werkbezoek en het bijwonen van een vergadering. Deelnemers van de cursus vergroten hun theoretische kennis over het waterschap en de plaats van het waterschap in het Nederlandse politieke bestel. Daarnaast is er aandacht voor het verbeteren van vaardigheden, zoals effectief vergaderen. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook mensen die nu actief zijn in de waterschappen, zoals de dijkgraaf/watergraaf en leden van het dagelijks en algemeen bestuur.

Cursus Politiek Actief
In de afgelopen jaren heeft ProDemos de cursus Politiek Actief voor gemeenten georganiseerd. Hieraan deden ruim 6000 mensen mee, in ruim 200 gemeenten. Op dit moment ontwikkelen we ook een cursus Politiek Actief voor provincies. Deze zal vanaf april gegeven worden.

De eerste cursus actief voor het waterschap is achter de rug. Luister hier het live verslag terug of lees er hier meer over.

Aanmelden
De werving van cursisten verloopt via de Waterschappen zelf. Heeft u interesse in deze cursus, neem dan dus contact op met uw eigen Waterschap.