Huis voor democratie en rechtsstaat

Elvira Sweet benoemd in de Raad van Toezicht van ProDemos

maandag 16 januari 2017

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de benoeming van Elvira Sweet als nieuw lid van de Raad van Toezicht van ProDemos goedgekeurd.

Binnen de Raad van Toezicht van ProDemos was begin september 2016 een vacature ontstaan wegens het vertrek van één van de leden, mevrouw drs. Amma Baddoo-Asante, naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierop is een wervings- en selectieprocedure in gang gezet.

Mevrouw drs. E. M. (Elvira) Sweet (geb. in 1957) te Amsterdam, is eigenaar van EMS consultancy. Zij was onder andere gemeenteraadslid in Amsterdam, stadsdeelvoorzitter in Amsterdam Zuidoost, gedeputeerde in de Provincie Noord-Holland en directeur van een Thuiszorgorganisatie.

De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij ProDemos. De Raad van Toezicht van de stichting ProDemos staat onder voorzitterschap van Wim Deetman en bestaat momenteel, naast Elvira Sweet, uit Henk Dekker, Robbert Zaal en Guikje Roethof.