Huis voor democratie en rechtsstaat

Eindrapport visitatie ProDemos aangeboden aan de Tweede Kamer

vrijdag 5 september 2014

Deze week heeft minister Plasterk het  eindrapport van de visitatie van ProDemos aangeboden aan de Tweede Kamer.

In zijn  aanbiedingsbrief schrijft de minister: “De commissie is ervan overtuigd, dat ProDemos een belangrijke rol vervult in het verspreiden van het gedachtegoed op het terrein van de democratische rechtsstaat, nu en in de toekomst. Waarbij zij in belangrijke mate kan bijdragen aan de verankering en bescherming van een fundamenteel onderdeel van onze samenleving, dat vaak als (te) vanzelfsprekend wordt gezien.”

De visitatiecommissie geeft een aantal aanbevelingen. Zo adviseert de commissie om de activiteiten van ProDemos in het land uit te breiden, om ook mensen die verder van het ‘Haagse’ afstaan beter te bereiken.  De democratische rechtsstaat heeft haar oorsprong in de trias politica. De commissie adviseert daarom alle onderdelen die daaraan bijdragen, stevig bij de positie en opdracht van ProDemos te betrekken, zowel inhoudelijk als financieel.

Kars Veling, directeur ProDemos: “ProDemos is blij met de krachtige wijze waarop de visitatiecommissie zijn missie ondersteunt. Het is inderdaad van eminent belang dat de samenleving in al haar verscheidenheid geïnformeerd is over en betrokken is bij democratie en rechtsstaat. De oordelen en aanbevelingen van de commissie zien wij als een sterke stimulans bij de verdere  ontwikkeling van onze organisatie. En uiteraard zijn we gelukkig met de waarderende woorden in het rapport.”

 

Visitatiecommissie

In de periode april-juli 2014 heeft een vijfhoofdige commissie zich gebogen over de wijze waarop ProDemos, het huis voor democratie en rechtsstaat, zijn taken uitvoert. De bevindingen en oordelen zijn opgenomen in het eindrapport van deze visitatie. De visitatiecommissie bestond uit: mevrouw Bertram (voorzitter), gemeentesecretaris van Den Haag, de heer Bisschop, lid van de Tweede Kamer voor de SGP, de heer Pormes, vakdidacticus maatschappijleer aan de Universiteit van Leiden, de heer P. Rijntjes, zelfstandig adviseur, en de heer Tayart de Borms, afgevaardigd bestuurder van de Koning Boudewijnstichting in België.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *