Huis voor democratie en rechtsstaat

Eerste debat over nieuwe troonrede met jongeren en ambassadeurs

vrijdag 18 september 2015

Koning Willem-Alexander had de laatste woorden van zijn troonrede nog niet uitgesproken of er werd al over gedebatteerd bij ProDemos. Daar kwamen op Prinsjesdag de voorzitters van politieke jongerenorganisaties (PJO’s) en de ambassadeurs die even daarvoor nog in de Ridderzaal zaten, bijeen om van gedachten te wisselen over de plannen uit de troonrede en de huidige vluchtelingenstroom naar Europa.

 

Debat PJO’s

Onder leiding van schrijver Johan Fretz kruisten de ‘politieke leiders van de toekomst’ de degens over drie onderwerpen:

Wel/geen kiesdrempel?

Prinsjesdagdebat-PJO-2_medium

Moet er wel of geen kiesdrempel worden ingevoerd om de versplintering van partijen tegen te gaan? Hans van ’t Land van SGP-jongeren is tegen, omdat het belangrijk is om ook minderheden een kans te geven hun standpunten te vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Tom Leijte van de JOVD stelt een zeteldrempel voor, waarbij Kamerleden zich alleen nog kunnen afsplitsen van hun partij als ze genoeg voorkeursstemmen hebben om aanspraak te maken op een kwart zetel (ongeveer 15.500 voorkeursstemmen). “De zeven afsplitsingen die nu in de Tweede Kamer zitten zijn samen nog niet goed voor één zetel!” Volgens Bart van Bruggen van de JS zijn er nu toevallig veel afsplitsingen, maar neemt dat vanzelf wel weer af. “Partijen moeten gewoon beter kiezen wie ze in de Kamer willen.”

Belastinghervormingen

Dat de belastingen hervormd moeten worden, daar zijn alle aanwezigen het over eens, maar hoe? Julius Terpstra van het CDJA stelt een vlaktaks op inkomsten voor om de arbeidsmarkt te stimuleren. Eva Akerboom van PINK! pleit voor het belasten van grondstoffen om een beter milieu en een eerlijke prijs voor producten te stimuleren. Stefan Bekedam van DWARS stelt voor dat multinationals ook belasting gaan betalen.

EU en vluchtelingenstroom

Hoe moet de EU omgaan met de huidige vluchtelingenstroom? Elene Walgenbach van JD pleit voor veilige opvang en een verplichte verdeelsleutel voor EU-landen op korte termijn en voor de lange termijn zou het goed zijn als vluchtelingen hun asielprocedure in de eigen regio kunnen afwachten. Erik-Jan Hakvoort van PerspectieF benadrukt dat er ook naar oorzaken als onveilige kampen in de regio en mensensmokkel gekeken moet worden. Akerboom van PINK! stelt dat door nu aan het klimaat te denken er in de toekomst minder mensen op drift raken door het uitblijven van bijvoorbeeld waterschaarste, een belangrijke bron van conflict.

 

Paul Scheffer over immigratie

Paul-Scheffer_medium

Hoogleraar Europese studies Paul Scheffer ontkracht aan het begin van zijn betoog direct wat misvattingen over immigratie. “Vluchtelingen compenseren de vergrijzing in onze maatschappij niet, daarvoor zijn nog veel meer mensen nodig. We hebben vluchtelingen ook niet nodig om onze economie draaiende te houden: de arbeidsparticipatie van sommige groepen is schrikbarend laag, van de Somalische gemeenschap bijvoorbeeld 24%, van de Irakese gemeenschap 34%. De Iraniërs doen het relatief goed met meer dan 50% arbeidsparticipatie.”

De vluchtelingeninstroom is volgens Scheffer dus geen kwestie van economische of demografische noodzaak, maar een morele uitdaging. Aan de ene kant wil Europa een plaats van vrijheid en veiligheid zijn, aan de andere kant haal je door onbeperkt open te staan voor nieuwe immigranten ook veel mensen binnen die een dergelijke liberale mentaliteit niet kennen. Daar moet een balans in gevonden worden en die bereik je door grenzen te stellen. Scheffer: “Het sluiten van de grenzen betekent niet dat we de vrijheid beperken, het betekent dat we de grenzen bepalen waarbinnen deze vrijheid kan bestaan.”

Lees ook de column van Paul Scheffer over dit onderwerp in Het Financieele Dagblad: “Grenzeloze solidariteit is voor Europa niet te dragen”.

 

Foto’s

De foto’s van de Prinsjesdagbijeenkomst staan op onze Facebookpagina.

De bijeenkomst werd georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD) en ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

NIMD_medium
Logo-ondertitel-onder_medium

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *