Huis voor democratie en rechtsstaat

Eddy Habben Jansen nieuwe directeur ProDemos

vrijdag 1 juli 2016

Per 1 juli is Eddy Habben Jansen de nieuwe directeur van ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Hij is de opvolger van Kars Veling.

Habben Jansen (47) is sinds de oprichting in 2010 adjunct-directeur van ProDemos en werkte sinds 1991 voor zijn voorgangers, het Instituut voor Publiek en Politiek en M50. De afgelopen vijf jaar was hij verantwoordelijk voor met name de (educatieve) activiteiten in Den Haag. Inmiddels bezoeken ruim 85.000 scholieren per jaar het Binnenhof voor een educatief programma en ontvangt ProDemos jaarlijks 45.000 dagjesmensen, toeristen en andere geïnteresseerden. Habben Jansen: “In de eerste vijf jaar is ProDemos enorm gegroeid. Ik heb veel zin om me als directeur in te zetten voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Het informeren over en betrekken van mensen bij de democratische rechtsstaat blijft onverminderd belangrijk. De komende renovatie van het Binnenhof biedt kansen voor verdere groei. Tegelijkertijd kan ProDemos juist ook nog meer doen buiten Den Haag. Hierbij moeten we de juiste balans zien te vinden tussen continuïteit en vernieuwing.”

Habben Jansen is auteur van o.a. Nederlandse politiek voor dummies (2013) en medeauteur van Het Haagse Binnenhof. Acht eeuwen centrum van de macht (2013).