Huis voor democratie en rechtsstaat

‘Discriminatie als excuus wanneer iets niet lukt

dinsdag 11 maart 2014

Tijdens de netwerkbijeenkomst over (vrouwen)emancipatie in lokale besturen afgelopen vrijdag, werd volop aandacht geschonken aan de redenen voor het lage aantal vrouwelijke gemeenteraadsleden. Hoe komt het eigenlijk dat zo weinig vrouwen zich aanmelden voor de gemeenteraad?

Uit de verhalen van de dames die zich wél kandidaat stelden voor het raadslidmaatschap komt het beeld naar voren dat veel vrouwen het idee hebben dat gemeenteraadswerk saai is. Ook het bekende probleem van het combineren van (raads)werk met het moederschap speelt een rol. Maar drukken vrouwen zichzelf op die manier niet in die traditionele rol waarin de vrouw voor de kinderen zorgt en de man voor het geld?

Lamyae Aharouay opende de bijeenkomst met een column. Zij trapte af met een duidelijk standpunt: discriminatie wordt soms als excuus gebruikt wanneer iets niet lukt, en dat is slecht. Als je iets echt wilt dan kom je er wel, ongeacht geslacht.

Zij vertelde vervolgens over het gezin waarin zij is opgegroeid: een gezin met vijf dochters en een zelfstandige en onafhankelijke moeder die besloot om de kostwinnaar te worden. Vrouwen zijn echter in de lokale politiek nog steeds ondervertegenwoordigd. De oplossing ligt volgens Lamyae Aharouay niet in het praten hierover: ‘We moeten stoppen met lullen en beginnen met doen!’

DSC_6426_medium

Is een quotum de oplossing?
Nadat de aanwezige vrouwelijke raadsleden uit Den Haag zich hebben voorgesteld en hebben uitgelegd wat hun motivatie was om in de gemeenteraad te gaan, kon de discussie echt beginnen. De discussie begon met de stelling: ‘op kieslijsten moeten evenveel mannen als vrouwen staan’. Is het nodig dat er een vrouwenquotum komt?

De meningen waren verdeeld over de vraag of een dergelijke maatregel vanuit de overheid nodig is. Volgens Ingrid Michon-Derkzen van de VVD was dit niet het geval: ‘Je doet vrouwen tekort door een quotum in te voeren. Het raadslidmaatschap moet uit jezelf komen. Bovendien moet er geselecteerd worden op kwaliteit, en niet op sekse,’ betoogde zij.

Jeltje van Nieuwenhoven was het hier niet volledig mee eens. Hoewel het quotum is bedoeld als een minimum, kan het volgens haar ook als maximum gebruikt worden, en dat is niet de bedoeling.

Andere vrouwen vonden dat een quotum vrouwen een steun in de rug kan geven wanneer het gaat om het doorbreken van het ‘glazen plafond’. Positieve discriminatie zou nodig zijn om te zorgen voor meer bewustwording en om de nog heersende ongelijkheid te laten afnemen. Neelie Kroes bijvoorbeeld (Eurocommissaris en o.a. voormalige minister van Verkeer en Waterstaat vanuit de VVD) was er altijd trots op dat zij een quotummeisje was. Juist dit zetje had zij nodig om te komen waar zij uiteindelijk is gekomen.

Daniëlle Koster van het CDA had echter net als Ingrid Michon-Drkzen (VVD) ook geen hoge pet op van een quotum: ‘Bij een quotum denk ik aan melk of vee, niet aan vrouwen.’

DSC_6465_medium

Er kwam geen consensus in de zaal of een quotum wel of niet een goede maatregel zou zijn om vrouwen te stimuleren om de gemeentepolitiek in te gaan of hogere posities in het bedrijfsleven in te nemen. Waar sommige vrouwen van mening waren dat een quotum niet nodig was, omdat het volgens Esther Punte van Groenlinks ‘niet per se een issue is’, werd het instellen van een quotum door andere vrouwen gezien als een noodzaak om meer vrouwen in hogere posities te krijgen.

ProDemos organiseerde deze netwerkbijeenkomst over vrouwen in de lokale politiek ter gelegenheid van internationale vrouwendag (8 maart). Bij de bijeenkomst waren veel vrouwen uit de Haagse gemeentepolitiek aanwezig: Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA), Daniëlle Koster (CDA), Hanne Drost (SP), Fatima Faid (Haagse Stadspartij), Ingrid Michon-Derkzen (VVD), Esther Punte (GroenLinks), Kim Waanders (D66) en Tineke Smith (CU/SGP).

Een link naar de rest van de foto’s vindt u  hier.

De volledige tekst van de column van Lamyae Aharouay kunt u hier downloaden:   Column Lamyae Aharouay.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *