Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos en NJR organiseren online festivals Digital Democracy

dinsdag 9 juni 2020

Online democratiefestivals

In de week van 8 juni organiseren ProDemos en NJR in samenwerking met RijnIJssel, Zadkine en Deltion online democratiefestivals. Van maandag tot en met donderdag volgen studenten uit 16 klassen gastlessen rond het thema grondrechten gegeven.

Ook wordt er op iedere school voor 8 klassen een Q&A georganiseerd met burgemeesters, wethouders, rechters en Tweede Kamerleden. Onder anderen minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem schuiven digitaal aan. Leerlingen mogen de gasten alles vragen over grondrechten en eigen ervaringen.

Gastles over grondrechten

De gastles over grondrechten begint bij de Grondwet, het fundament van onze democratische rechtsstaat. Welke grondrechten en vrijheden staan er eigenlijk in die Grondwet? En in hoeverre staan de grondrechten en vrijheden op dit moment onder druk? Deze les gaat daar op interactieve manier op in. Studenten leren in de les begrijpen wat grondrechten zijn, waarom deze belangrijk zijn, hoe ze geborgd worden en hoe deze onder druk kunnen komen staan.

Aan bod komen de volgende onderdelen:

  • Wat is een grondrecht?
  • Welke rechten en plichten staan er in de grondwet?
  • Coronamaatregelen en de Grondwet: welke van onze grondrechten en vrijheden worden op dit moment beperkt? Is dat erg?

Vox Pop Academy

Op vrijdag 12 juni komen alle scholen online samen voor een afsluitende activiteit op het discussieplatform Vox Pop Academy. Deze digitale onderwijsactiviteit is gebaseerd op anonieme online discussies tussen jongeren. De studenten gaan aan de hand van stellingen steeds kort met elkaar in gesprek.

Studenten worden individueel aan elkaar gekoppeld, waarbij ze vijf minuten met elkaar in gesprek over een stelling die te maken heeft met democratie en grondrechten.

In totaal nemen studenten van 40 klassen deel aan de Vox Pop Academy. Vox Pop Academy is ontwikkeld door Civinc.

Over de Verkiezingsfestivals

NJR en ProDemos organiseren sinds 2017 met medewerking van het ministerie van BZK Verkiezingsfestivals op MBO-scholen. In 2020, een jaar zonder verkiezingen, zouden we in mei en juni op drie scholen democratiefestivals organiseren.

Deze festivals kunnen vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan in de vorm die we hadden gepland. In samenwerking met de scholen en in overleg met het ministerie hebben we daarom een alternatief programma ontwikkeld.