Huis voor democratie en rechtsstaat

Cursus het Actief voor het Waterschap

maandag 10 januari 2022

Op 15 maart 2023 vinden de vierjaarlijkse waterschapsverkiezingen plaats. De waterschappen zorgen voor genoeg schoon water en het terugdringen van teveel (natuur)water. Een belangrijke sector binnen Nederland.

Om meer mensen politiek betrokken te maken bij de waterschappen organiseert ProDemos in samenwerking met De Unie van Waterschappen de cursus het Actief voor het Waterschap.

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten. Tijdens de vijfde bijeenkomst wonen de deelnemers een vergadering bij van het algemeen bestuur van het waterschap. Deelnemers van de cursus vergroten hun theoretische kennis over het waterschap en leren hoe besluitvorming plaatsvindt. Lees hier meer over de cursus het Actief voor het Waterschap

Ben jij werkzaam voor een waterschap of provincie, en lijkt het je interessant om namens je provincie of waterschap deze cursus te organiseren om meer mensen te betrekken bij het waterschap? Neem dan contact op via: politiekactief@prodemos.nl

Naast de cursus het Actief voor het Waterschap organiseert ProDemos ook cursussen om mensen ‘politiek actief’ te betrekken bij zowel de provincie als de gemeente.

lees hier meer over de cursus politiek actief voor de provincie

lees hier meer over de cursus politiek actief voor de gemeente