Huis voor democratie en rechtsstaat

Cursus Politiek Actief maakt deelnemers daadwerkelijk actiever

donderdag 5 juli 2018

Veel gemeenten ervaren problemen bij het vinden van kandidaat-raadsleden. Dat gegeven is voor ProDemos één van de redenen geweest om te beginnen met de cursus Politiek Actief. De cursus is gericht op mensen die overwogen om zich kandidaat te stellen voor het raadslidmaatschap of die anderszins politiek of maatschappelijk actief wilden worden.

Nu de cursus al enkele jaren loopt, vroegen we ons af of de cursus effect heeft. Julien van Ostaaijen heeft daarom in het voorjaar van 2018 een evaluatie uitgevoerd. Enkele conclusies uit zijn rapport:

  • Begin 2018 stond 31% van (oud-)cursisten op kandidatenlijsten voor de gemeenteraad. Twee oud-cursisten in De Fryske Marren hebben met de door henzelf opgerichte  ‘De Burgerpartij De Fryske Marren’ een zetel in de gemeenteraad gehaald.
  • Na de cursus zijn grote groepen respondenten actief of actiever geworden in de lokale politiek.
  • Ongeveer de helft tot twee derde van de respondenten geeft aan dat ze de na de cursus gestarte activiteit niet zouden hebben ondernomen als ze de cursus niet hadden gevolgd.
  • Deelnemers zijn dus:
    • Actiever geworden
    • Hun kennis is vergroot
    • Hun beeld van politiek is positiever geworden

Lees het hele rapport