Huis voor democratie en rechtsstaat

Corona-update (26 mei 2021): we mogen het land weer in!

woensdag 26 mei 2021

Afgelopen weekend kondigde het kabinet versoepelingen voor het voortgezet onderwijs aan. Hierdoor kunnen wij naast onze online programma’s ook weer gastlessen en programma’s ‘op locatie’ aanbieden: op school, provinciehuizen, gemeentehuizen en rechtbanken. Alles natuurlijk in overleg met de school en betreffende locaties. Het kan daardoor zijn dat nog niet alle programma’s doorgang kunnen vinden.

Vanaf 7 juni: programma’s in het land weer open (voor vmbo/havo/vwo)

Per 7 juni gaan we open voor uitvoeringen in het land voor het voortgezet onderwijs. Dit geldt voor programma’s op school en op locatie.

Hierbij gelden de volgende regels en voorwaarden:

 • Voor programma’s bij rechtbanken, gemeente- en provinciehuizen moet de school in dezelfde gemeente staan als de locatie, zodat er niet te veel hoeft te worden gereisd. Daarnaast geldt natuurlijk dat de locatie ons moet toestaan om te komen.
 • Een begeleider mag maar één locatie per dag bezoeken.
 • We raden onze begeleiders sterk aan om 24 uur van tevoren een zelftest te doen, maar we stellen dit niet verplicht.
  Wanneer een school dit wel verplicht stelt, plaatsen we op dit programma een begeleider die bereid is zich te (laten) testen.
 • We verplichten onze begeleiders niet om met het openbaar vervoer te reizen of programma’s uit te voeren. Wanneer zij zich hier niet prettig bij voelen, roosteren we hen niet in. De capaciteit kan hierdoor wat beperkter zijn.
 • In elke situatie gelden de basisregels om de verspreiding van corona tegen te gaan.
  1,5 meter afstand houden van zowel docent als leerlingen, mondkapjes op tijdens verplaatsingen, regelmatig handen wassen etc.. Scholen en andere locaties worden verzocht onze begeleiders te assisteren bij het voldoen aan deze regels.

Nog niet open: mbo & volwassenen en politiek Den Haag

 • Helaas gelden de versoepelingen niet voor het mbo en volwassenenonderwijs. Deze doelgroep kan natuurlijk wel gebruikmaken van onze online programma’s.
 • De programma’s in politiek Den Haag blijven tot aan de zomer gesloten. Vanaf 1 juni kun je je klas weer inschrijven voor een programma in najaar 21/22. (Zie ook het aparte nieuwsbericht daarover: Inschrijving educatieve programma’s in politiek Den Haag.