Huis voor democratie en rechtsstaat

Aanpassing cookiebeleid StemWijzer

dinsdag 7 februari 2017

Toezichthouders ACM en AP hebben ProDemos vandaag aangesproken op het gebruik van onder meer tracking cookies voor het bijhouden van de statistieken en de advertenties op StemWijzer.nl. ProDemos heeft daarop de tracking cookies direct van StemWijzer.nl verwijderd.

De StemWijzer had wel een cookiemelding, maar die is volgens ACM en AP onvoldoende voor het soort gegevens dat wordt gedeeld op de StemWijzer. Omdat StemWijzer ook gegevens verwerkt over de politieke voorkeur van bezoekers gaat het hier volgens de wet om bijzondere persoonsgegevens en hiervoor gelden strengere regels.

Beveiliging

Mede door vragen die gesteld zijn op internet en sociale media hebben ACM en AP ProDemos ook verzocht om extra onderzoek te doen naar de beveiliging van StemWijzer. Dit onderzoek loopt inmiddels.

Privacy

Uiteraard onderschrijft ProDemos de mening van ACM en AP als het gaat om het belang van privacy. ProDemos benadrukt dat er nooit ip-adressen zijn opgeslagen. Alle gegevens zijn altijd geanonimiseerd en versleuteld opgeslagen en niet herleidbaar tot personen. De geanonimiseerde gegevens werden uitsluitend gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de StemWijzer en voor wetenschappelijk onderzoek naar stemhulpen.

Stemmentracker

De strengere regelgeving omtrent cookies geldt ook voor de Stemmentracker en enkele andere websites van ProDemos. Om de wet niet te overtreden hebben wij deze sites daarom tijdelijk offline gehaald, of laten doorlinken naar StemWijzer.nl. Intussen zoeken we uit of de sites voldoen aan de normen, en treffen we maatregelen, als dat nodig blijkt. ProDemos werkt er hard aan om de Stemmentracker (en de andere sites waarvoor dit geldt) zo snel mogelijk weer online te hebben.