Huis voor democratie en rechtsstaat

Meekijken bij het Provinciespel: bijna 4000 spelers in 2019

dinsdag 7 januari 2020

In 2019 organiseerde ProDemos samen met tien provincies het Provinciespel. Het afgelopen jaar speelden bijna vierduizend studenten en scholieren mee. Hoe werkt dat Provinciespel en wat leren de spelers? We keken mee met begeleider Ruud Smits, die de studenten Handhaving, Toezicht en Veiligheid van het ROC Midden Nederland ontving op hun provinciehuis in Utrecht.

Een groep studenten houdt spelstukken van het Provinciespel omhoog

Provincie dichterbij

Als alle studenten zitten, vraagt Ruud wat ze denken dat er gebeurt in het Provinciehuis. ‘Praten over begrotingen?’ twijfelt een student. ‘Gratis koffie drinken,’ grapt een ander. Ruud vraagt hoe de toekomstige handhavers naar school gaan. ‘Met de bus,’ is het antwoord. Ruud vertelt dat de Provinciale Staten ook het openbaar vervoer in de provincie regelen. De provinciale politiek komt ineens een stuk dichterbij.

Partijen vormen

Het Provinciespel start met het maken van eigen politieke partijen. De studenten bedenken wat voor soort partij zij zijn. Wat zijn hun standpunten en wie is hun achterban? En voor de studenten zelf van groot belang, gelet op het gegiechel en de felheid van de discussies: wat is eigenlijk de partijnaam en bijbehorende slogan?

Vier studenten zetten door hen gekozen spelstukken, zoals een nachtbus en een supermarkt, op tafel en kijken lachend in de camera

Van voorkeur naar voorstel

Ruud wijst naar de grote, kleurrijke plattegrond van de provincie Utrecht in het midden van de zaal. De grootste plaatsen en wegen staan erop, maar alle voorzieningen staan nog naast de plattegrond. Wat vinden de partijen het belangrijkst? Moeten er festivals komen, vindt de achterban streekvervoer belangrijker of heeft zijn er meer stageplaatsen nodig in de provincie?

Elke partij doet voorstellen voor voorzieningen. Bij een meerderheid van de stemmen mag de partij de voorziening op de plattegrond plaatsen. Dat klinkt makkelijker dan het is. Want hoe overtuig je andere partijen om voor jouw voorstel stemmen?

Een profielfoto van een jongen die in een tafelmicrofoon spreekt en met handgebaren iets uitlegt. Op de achtergrond kijken klasgenoten toe.

In debat

De handhaver komt in de studenten naar boven als Rood Rechts een festival wil plaatsen: ‘Hoe ga je controleren dat er geen alcohol gedronken wordt door minderjarigen?’ ‘Door extra beveiligers aan te nemen en door een polsbandjessysteem,’ is het doordachte antwoord.

Rood Rechts haalt negen stemmen binnen. Voor een meerderheid zijn er elf nodig. Maar er ging iets mis bij de partij. De leden die het voorstel deden, stemden zelf niet mee. Ruud grapt: ‘Morgen in de krant: Dylan van Rood Rechts stemt niet voor eigen voorstel.’ Hij legt uit dat de indieners gewoon mee mogen stemmen en start de stemronde opnieuw. En ja hoor, even later plaatst Dylan trots het festival op het kleed.

Twee studentes steken hun hand op om te stemmen tijdens het Provinciespel

Gesprek met Statenleden

Het spel eindigt met een gesprek met een echt Statenlid. Studenten mogen alles vragen aan Statenleden Stefan Berlijn van Forum voor Democratie en Wilma de Boer van de Partij van de Arbeid. Waarom is Berlijn bijvoorbeeld dit werk gaan doen? ‘Ik was eerst journalist. Het viel mij op hoe makkelijk de provincie geld uitgeeft wat niet van haar is. Daar wilde ik iets aan doen,’ antwoordt hij.

Jongen plaatst spelstuk nachtbus op de plattegrond van de provincie Utrecht tijdens het Provinciespel terwijl klasgenoten toekijken

Afsluiting

Na de vragenronde is de gastles eigenlijk afgelopen, maar Ruud zegt dat de klas ook nog naar de Statenzaal kan gaan. Normaal spelen klassen het Provinciespel daar, maar deze dag is er toevallig een debat. De hele klas is enthousiast en gaat kijken. Als Ruud een half uur later weggaat, zit een deel er nog steeds.

Een studente zit naar een tafelmicrofoon geleund voor een blauw met witte achtergrond. Ze kijkt naar iemand die de camera niet ziet met een lachend gezicht.

Speel het Provinciespel

Zelf met de klas het spel spelen? Hier lees je meer over het Provinciespel.