Huis voor democratie en rechtsstaat

Walter Jansen

Functie: Informatiespecialist
E-mail: w.jansen@prodemos.nl
Telefoon: 070-7570270

Walter Jansen studeerde aan de Hogeschool voor Media, Informatie en Communicatie. Als informatiespecialist was hij werkzaam voor Reed Elsevier, NOS Journaal, VPRO, Wereldomroep en de Tweede Kamer. Hij verzamelt informatie die voor ProDemos relevant is en stelt deze ter beschikking aan de medewerkers van ProDemos. Die analoge en digitale informatie kan de vorm hebben van boeken, artikelen, nieuwsberichten op intranet en andere websites, antwoorden op specifieke vragen etc. Ook inhoudelijke vragen die van buiten aan ProDemos worden gesteld, beantwoordt hij of verwijst hij door.