Huis voor democratie en rechtsstaat

Lilian Leeuwenburgh-Stolwijk

Functie: Projectleider
E-mail: l.leeuwenburgh@prodemos.nl
Telefoon: 070-7570225

Lilian Leeuwenburgh-Stolwijk werkt als projectleider voor de dienst Educatie.In haar werk gaat op dit moment haar voornaamste aandacht uit naar volwassenen die ProDemos bezoeken in Den Haag en wat wij hen te bieden hebben (https://www.prodemos.nl/kom/prodemos-binnenhof-bezoekers/). Daarnaast werkt zij mee aan het materiaal en het programma voor ProDemos Binnenhof voor scholen (https://www.prodemos.nl/voor-scholen/prodemos-binnenhof-scholen).Lilian is van huis uit bestuurskundige en heeft in het verleden ook als consultant gewerkt. Sinds 2004 werkt zij voor ProDemos en sindsdien heeft zij allerlei in- en externe projecten geleid. In 2010 was zij gedetacheerd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het project Huis voor democratie en rechtsstaat.