Huis voor democratie en rechtsstaat

Karel Ploeger

Functie: Projectmedewerker
E-mail: k.ploeger@Prodemos.nl
Telefoon: 070-7570273

Karel Ploeger organiseert en coördineert door heel Nederland jongerenparticipatieprojecten op lokaal niveau. Denk aan Klassenbezoek@Gemeentehuis, Klassenbezoek@Provinciehuis, Provinciespel, Jongerengemeenteraad, Democracity en Kindergemeenteraad. Tevens verzorgt hij trainingen voor begeleiders en cursusleiders. Hij is van oorsprong leerkracht in het basisonderwijs.