Huis voor democratie en rechtsstaat

Coen Gelinck

Functie: Hoofd Educatie
E-mail: c.gelinck@prodemos.nl
Telefoon: 070-7570227

Coen Gelinck (1972) is Diensthoofd Educatie bij ProDemos. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van educatieve werkvormen voor het onderwijs en voor de programma’s van Politiek Den Haag voor Scholen. Coen studeerde Politicologie en Amerikanistiek en deed de lerarenopleiding maatschappijleer aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna was hij onder meer werkzaam als leraar en lerarenopleider maatschappijleer en maatschappijwetenschappen en als leerplanontwikkelaar bij SLO. Hij werkte tussen 2004 en 2015 ook voor ProDemos en diens voorganger, het Instituut voor Publiek en Politiek.