Huis voor democratie en rechtsstaat

Christa van Zeggeren

Functie: Projectmedewerker
E-mail: c.vanzeggeren@prodemos.nl

Christa van Zeggeren is projectmedewerker bij ProDemos. Zij heeft 15 jaar bij de Tweede Kamer gewerkt als informatiespecialist en het afgelopen jaar in die functie bij de Provincie Zuid-Holland. Zij is nu gedetacheerd bij ProDemos om mee te werken aan tentoonstellingen die tijdens de renovatie van het Binnenhof elders in de Tweede Kamer bezocht kunnen worden.