Huis voor democratie en rechtsstaat

Christa van Zeggeren

Functie: Projectmedewerker
E-mail: c.vanzeggeren@prodemos.nl

Christa van Zeggeren is projectmedewerker bij ProDemos. Zij heeft 15 jaar bij de Tweede Kamer gewerkt als informatiespecialist en in 2016-2017 in die functie bij de Provincie Zuid-Holland. Zij is september 2017 gedetacheerd bij ProDemos om onderzoek te doen voor tentoonstellingen die vooral tijdens de renovatie van het Binnenhof bezocht kunnen worden.