Huis voor democratie en rechtsstaat

Brahim Fattah

Functie: Projectmedewerker
E-mail: b.fattah@prodemos.nl
Telefoon: 070-7570267

Brahim Fattah heeft de opleiding Culturele en Maatschappelijk Vorming en Samenlevingsopbouw aan het hbo gedaan. Bij ProDemos heeft hij jarenlange ervaring met bestuurlijke en politieke participatie van jongeren, niet- westerse minderheden en vrouwen. Hij heeft diverse projecten rondom dit thema opgezet en uitgevoerd, zoals kadertrainingen Politiek landschap en de training Media en Beeldvorming voor niet- westerse jongeren. Andere projecten zijn bijvoorbeeld Politiek in Vogelvlucht voor volwassenen, pilot Actief Burgerschap. Hij heeft onderzoek gedaan naar de deelname en ervaringen van niet-westerse minderheden in de politiek en in verkiezingstijd geeft hij regelmatig voorlichting aan bijzondere doelgroepen over het belang van stemrecht.