Huis voor democratie en rechtsstaat

Wie van de vier? EP2019

maandag 13 mei 2019

Korte omschrijving

In deze werkvorm moeten studenten steeds kiezen welke van de 4 Europese instellingen een bepaalde taak of bevoegdheid heeft. Het kan ook zijn dat het antwoord is dat meerdere Europese instellingen die taak hebben. Studenten kunnen kiezen tussen de Europese Raad, de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.

Doelgroep

Mbo 3-4

Leerdoel

Studenten kunnen de verschillende taken en bevoegdheden van de instellingen van de Europese Unie onderscheiden.

Toolbox First Time Voters EP2019

Deze werkvorm komt uit de Toolbox First Time Voters EP2019.

Bijlages