Huis voor democratie en rechtsstaat

Wie beslist wat?

dinsdag 5 juli 2022

Korte omschrijving

De werkvorm ‘Wie beslist wat?’ is een variant op het spel ‘Ren je rot’. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen en blufvragen. Bij kennisvragen kiest elk team voor een antwoord (A, B of C). De teams die bij het goede antwoord staan, krijgen een punt. Bij blufvragen bieden de teams tegen elkaar op wie de meeste goede antwoorden denkt te hebben. Het team dat het hoogst biedt, probeert het. Lukt het, dan krijgt dat team een punt. Lukt het niet, dan krijgen alle andere teams een punt.

Leerdoel

Leerlingen leren spelenderwijs wie wat beslist in de politiek, en dat de besluitvorming plaatsvindt op verschillende niveaus: gemeentelijk, provinciaal, nationaal en Europees.

 

Wij hebben materialen ontwikkeld waarmee u het bezoek met uw leerlingen of studenten aan ProDemos en het parlement kunt voorbereiden en/of op het bezoek kunt terugkijken. Op die manier vergroten we het leereffect van het bezoek met uw leerlingen of studenten aan politiek Den Haag.

Met deze werkvorm kunt u uw bezoek aan ProDemos voorbereiden en/of terugkijken op uw bezoek aan ProDemos.

Meer informatie over een bezoek aan politiek Den Haag.

Bijlages

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *