Huis voor democratie en rechtsstaat

Wat kan er beter in de gemeente?

maandag 15 oktober 2018

Let op: Deze werkvorm is onderdeel van het klassenbezoek@gemeentehuis.
Mocht u nog aan dit programma willen deelnemen adviseren wij deze werkvorm niet in de klas te doen.

Korte omschrijving
De leerlingen benoemen in kleine groepjes een probleem binnen de gemeente dat ze willen oplossen. Ze verzinnen daarna een aantal oplossingen.

 Leerdoel
Leerlingen krijgen inzicht in een politiek probleem en denken na over oplossingen.

Bijlages