Huis voor democratie en rechtsstaat

Voorbereidende les bij Democratiespel Gelderland en Provinciespel Gelderland

woensdag 27 november 2019

Ter voorbereiding op het rollenspel in het Provinciehuis van Gelderland of het rollenspel in een van de gemeentehuizen in Gelderland, kunt u alvast in de klas aan de slag met de thema’s democratie, de gemeente en de provincie.

Er zijn verschillende interactieve werkvormen beschikbaar om de kennis van uw leerlingen te vergroten, inzichtelijk te maken welk orgaan welke beslissingen neemt en hoe deze beslissingen tot stand komen. Deze kennis komt goed van pas tijdens het klassenbezoek aan het gemeentehuis of het Huis van de Provincie.

De PowerPointpresentatie kunt uw via WeTransfer downloaden:

Bijlages