Huis voor democratie en rechtsstaat

Filmpje met tolk NGT: Hoe werkt de gemeenteraad?

dinsdag 26 april 2022

In deze video krijg je uitleg over de gemeenteraad. Deze video maakt deel uit van het project Stem jij ook? van ProDemos. Dit project is opgezet om mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijklerenden voor te bereiden op de verkiezingen.