Huis voor democratie en rechtsstaat

Video: Democratische verkiezingen vs. Schijnverkiezingen

woensdag 24 oktober 2018

In deze video komt naar voren waar verkiezingen aan moeten voldoen om democratisch te zijn.