Huis voor democratie en rechtsstaat

Veelgestelde vragen EP2019

woensdag 4 september 2019

Loop in een vlot tempo de vragen door op de dia’s waarvan u denkt dat deze interessant zijn voor uw deelnemers. De overige vragen kunt u vooraf uit de PowerPointpresentatie verwijderen.

Toolbox Verkiezingsbijeenkomst EP2019

Deze werkvorm komt uit de Toolbox Verkiezingsbijeenkomst EP2019.

Bijlages

Coronamelding

De Tweede Kamer heeft besloten de komende tijd geen groepen meer toe te laten. Dat heeft consequenties voor onze Haagse programma's.
Lees meer