Huis voor democratie en rechtsstaat

Quiz Raad van State

dinsdag 21 mei 2019

Korte omschrijving

Alle leerlingen gaan staan. U stelt een aantal vragen, waarop de studenten kunnen kiezen voor antwoord A (hand omhoog) of antwoord B (hand omlaag). Studenten die het verkeerde antwoord geven, vallen af. U kunt eindigen met een schattingsvraag, zodat één winnaar overblijft.

Leerdoel

Studenten leren spelenderwijs over de taken en werking van de Raad van State.

Bijlages

Coronamelding

De Tweede Kamer heeft besloten de komende tijd geen groepen meer toe te laten. Dat heeft consequenties voor onze Haagse programma's.
Lees meer