Huis voor democratie en rechtsstaat

Quiz Raad van State

dinsdag 21 mei 2019

Korte omschrijving

Alle leerlingen gaan staan. U stelt een aantal vragen, waarop de studenten kunnen kiezen voor antwoord A (hand omhoog) of antwoord B (hand omlaag). Studenten die het verkeerde antwoord geven, vallen af. U kunt eindigen met een schattingsvraag, zodat één winnaar overblijft.

Leerdoel

Studenten leren spelenderwijs over de taken en werking van de Raad van State.

Bijlages