Huis voor democratie en rechtsstaat

Quiz Nederland of de EU?

woensdag 8 mei 2019

Wat doet de Europese Unie eigenlijk? Welke besluiten neemt de EU en wat bepalen we zelf in Nederland?

Alle deelnemers krijgen een oranje-blauwe kaart. Er verschijnen 7 verschillende regels in een PowerPoint. Bij elke regel moeten de deelnemers bedenken of de Europese Unie dat heeft besloten, of Nederland. Als het besluit wordt genomen door de Europese Unie, dan moeten de deelnemers de blauwe kant van hun kaart laten zien. Als het besluit niet door de EU maar door de Nederlandse overheid wordt genomen, laten de deelnemers de oranje kant van hun kaart zien.

Stem jij ook? – toolbox

Deze werkvorm komt uit de toolbox om zelf een workshop te organiseren voor mensen met een licht verstandelijke beperking over de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei 2019: https://www.stemjijook.nu/zelf-een-workshop-organiseren.

Bijlages